02582.464.666

5 TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT “KHÔNG PHẢI XIN PHÉP” NĂM 2021!

⚖️⚖️ 5 TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT “KHÔNG PHẢI XIN PHÉP” NĂM 2021!
5 TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT "KHÔNG PHẢI XIN PHÉP" NĂM 2021! 1
👉 Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định rõ tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT.
 🧐 Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?
Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp phải xin phép, hoặc chỉ cần đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
📍📍 5 trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép:
Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:
✅ Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
✅ Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
✅ Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
✅ Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
✅ Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.
✍️ Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1.9.2021.
Theo Báo Lao động!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *