02582.464.666

Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 1

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 (gọi tắt là quy hoạch).

Theo đó, đối với TP. Cam Ranh, các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố rà soát hồ sơ quy hoạch, hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15-2. UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Nha Trang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 28-2.

Theo Báo Khánh Hòa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *