02582.464.666

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ NHA TRANG VÀ KHU KINH TẾ VÂN PHONG

📌📌 KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ NHA TRANG VÀ KHU KINH TẾ VÂN PHONG!

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ NHA TRANG VÀ KHU KINH TẾ VÂN PHONG 1
Ngày 21-7, các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến ngày 19-7, sở đã phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia thực hiện khoảng 30% khối lượng công việc lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai lập đồ án này. Dự kiến, tổ tư vấn hoàn thành thuyết minh tổng hợp gửi Sở Xây dựng để tổ chức lấy ý kiến lần 1 các sở, ngành, địa phương vào ngày 23-7; hoàn thành chỉnh sửa hồ sơ trước ngày 31-10 để lấy ý kiến cộng đồng. Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định vào ngày 30-12. Đối với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung KKT Vân Phong, đơn vị tư vấn đã thực hiện khoảng 90% khối lượng hồ sơ đồ án. Dự kiến, Ban Quản lý KKT Vân Phong sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư, chuyên gia trước ngày 30-7; hoàn chỉnh đồ án theo góp ý của các sở, ngành, đơn vị trước ngày 10-8; chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án và trình tại Hội nghị Tỉnh ủy trong tháng 9-2021.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Sở Xây dựng và UBND TP. Nha Trang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040, có kết nối dữ liệu các địa phương lân cận, tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Ban Quản lý KKT Vân Phong khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung KKT Vân Phong, trong đó quan tâm định hướng phát triển quy hoạch phù hợp giữa hệ thống cảng biển và khu vực quy hoạch các ngành nghề ưu tiên khác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra, khảo sát thực tế để có giải pháp về quy hoạch đất đai phục vụ cho phát triển nông nghiệp gắn với phát triển rừng cho khu vực Bắc Vân Phong.
Theo Báo Khánh Hòa!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *