02582.464.666

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 63 TỈNH THÀNH MỚI NHẤT

Green Bay Land trân trọng gửi đến quý khách hàng lệ phí cấp giấy phép xây dựng (nhà ở riêng lẻ và công trình) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới nhất.

Thủ tục và quy trình xin giấy phép xây dựng ngoài những quy định chung còn có những quy định cụ thể tùy theo địa phương. Trong những thủ tục về xin giấy phép xây dựng, lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở là vấn đề được rất nhiều chủ đầu tư quan tâm.
Vậy, lệ phí xin giấy phép xây dựng bao gồm những loại gì? Những đối tượng nào phải nộp lệ phí xin giấy phép xây dựng? Lệ phí này nộp ở đâu và chi phí hết bao nhiêu? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên.

Các loại lệ phí xin giấy phép xây dựng

Như đã nói ở trên, xin giấy phép xây dựng là một thủ tục hành chính bắt buộc thực hiện trước khi xây dựng nhà. Khi xin giấy phép xây dựng, cùng với hồ sơ, bạn phải nộp các loại lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở sau:

  • Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
  • Lệ phí xin giấy phép xây dựng các công trình khác
  • Các trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng
  • Các khoản lệ phí xin giấy phép xây dựng này được quy định tịa Thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Ngoài ra, lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở trên thực tế có thể cộng thêm các khoản chi phí khác như công thẩm định, kiểm tra…

Đối tượng phải đóng lệ phí xin giấy phép xây dựng

Các công trình xây dựng phải xin giấy phép xây dựng theo quy định bắt buộc phải nộp lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở. Đó là các công trình xây dựng bao gồm xây mới, mở rộng, trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, cải tạo được quy định tại Khoản 1 Điều 89 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng.

f46d9be5462647a58485c64c56f8f0a3

Nghị định này cũng chỉ rõ các công trình được miễn giấy phép xây dựng:
a) Công trình do thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các công trình trực tiếp bảo vệ an ninh, quốc phòng.
b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI). Công trình xây dựng trong khu công nghiệp tập trung và công trình thuộc dự án BOT.
c) Công trình thuộc dự án phát triển kết cấu hạ tầng, dự án phát triển đô thị mới, các dự án thành phần trong khu đô thị mới đã có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt theo đúng quy định của pháp luật.
d) Công trình thuộc dự án đầu tư nhóm B, C có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đã được phê duyệt sau khu có văn bản thẩm định của cơ quan chức năng quản lý xây dựng của cấp quyết định đầu tư hoặc Sở Xây dựng hoặc Sở có xây dựng chuyên ngành.
g) Công trình nhà ở của dân thuộc đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 3b Điều 39 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ.
Như vậy, đối tượng phải đóng lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở là các chủ đầu tư các công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng quy định ở trên.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 63 tỉnh thành

1. TP. Hồ Chí Minh
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
2. TP. Hà Nội
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
3. Kon Tum
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
4. Bắc Giang
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
5. Hoà Bình
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 200.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 500.000 đồng/giấy phép.
6. Quảng Trị
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 100.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 200.000 đồng/giấy phép.
7. Hưng yên
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
8. Tây Ninh
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
9. Bình Dương
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
10. Sóc Trăng
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
11. Trà Vinh
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
12. Lạng Sơn
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
13. Đồng Tháp
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
14. Bến Tre
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
15. Phú Thọ
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
16. Vĩnh Phúc
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
17. Hà Giang
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
18. Cao Bằng
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
19. Thanh Hóa
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
20. Tuyên Quang
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
21. Lào Cai
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:
+ Tại các phường và thị trấn: 75.000 đồng/giấy phép.
+ Tại các xã: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
22. Hậu Giang
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
23. Kiên Giang
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
24. Phú Yên
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
25. Bắc Kạn
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
26. Yên Bái
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
27. Điện Biên
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
28. Đồng Nai
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
29. Nam Định
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
30. Thừa Thiên Huế
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
31. Cà Mau
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
32. Hà Nam
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:
+ Tại địa bàn thành phố Phủ Lý: 50.000 đồng/1 giấy phép;
+ Tại địa bàn thị trấn thuộc huyện và các vùng còn lại 30.000 đồng/1 giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
33. Bắc Ninh
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 500.000 đồng/giấy phép.
34. Vĩnh Long
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
35. Bà Rịa – Vũng Tàu
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
Cổng thông tin điện tử dịch vụ ng tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu:
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
36. Bình Thuận
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
37. Quảng Nam
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
38. Bình Định
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:
+ Đối với nhà ở riêng lẻ trong đô thi: 70.000 đồng/giấy phép.
+ Đối với nhà ở riêng lẻ ngoài đô thi: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 120.000 đồng/giấy phép.
39. Đắk Lắk
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
40. Sơn La
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
41. Bạc Liêu
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
42. Thái Nguyên
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
43. Lai Châu
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
44. Hà Tĩnh
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 60.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 130.000 đồng/giấy phép.
45. Ninh Bình
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
46. Gia Lai
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
47. Tiền Giang
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
48. Khánh Hòa
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
49. Lâm Đồng
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:
+ Tại phường: 80.000 đồng/giấy phép.
+ Tại xã, thị trấn: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 200.000 đồng/giấy phép.
50. Long An
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
51. Hải Dương
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
52. Nghệ An
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
53. Thái Bình
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 60.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 120.000 đồng/giấy phép.
54. TP. Cần Thơ
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
55. TP. Hải Phòng
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
56. TP. Đà Nẵng
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.
57. An Giang
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
58. Đắk Nông
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
59. Quảng Ngãi
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
60. Ninh Thuận
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: không quá 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: không quá 150.000 đồng/giấy phép.
61. Bình Phước
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
62. Quảng Bình
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.
63. Quảng Ninh
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 60.000 đồng/giấy phép.
– Cấp giấy phép xây dựng các ng trình khác: 120.000 đồng/giấy phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *