02582.464.666

MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ

MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 1MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 1 MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 3MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 3
MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 5MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 5 Khi gặp khó khăn, mỗi người sẽ có một cách khác nhau: Có người sẽ cố làm việc thật chăm chỉ thật chăm chỉ để vượt qua nó, người khác thì lại tìm đủ mọi cách để đễ dàng hóa công việc. Đó là sự khác nhau căn bản trong cuộc sống. Bill Gates đã từng nói: “Tôi luôn chọn người lười biếng cho những công việc khó khăn, bởi vì họ luôn biết tìm con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó”, người lười biếng ở tình huống này sẽ được coi là lười biếng hay thông minh đây?
MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 5MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 5 Hãy ghi nhớ 4 quy tắc này trong cuộc sống:
MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 9̛́ ̂́: Làm việc ít hơn không có nghĩa là lười biếng, mà lười biếng chính là việc kéo dài sự tồn tại của chậm chạp và ù lì.
MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 9̛́ : Làm tốt một việc không quan trọng sẽ không làm cho việc đó quan trọng hơn.
MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 9̛́ : 1 việc đòi hỏi nhiều thời gian sẽ không làm cho nhiệm vụ đó quan trọng hơn.
MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 9̂́ ̀: Nên tập trung vào điểm mạnh thay vì phải ra sức thay đổi điếm yếu của mình.
MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 13MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 13Và hãy nhớ, cách đơn giản nhất để tăng hiệu suất làm việc là ̣ ́ ̉ ́ ̛̀ ̀ ̂ ̛̀ ̣ ̉, đ̛̀ ̣̂ ̂, ̣ ̀ ̉ ̂ ́ ̣ đ̂̉ ̛̛̣ ̂ ̛̛̀ ́.
MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 15MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 15MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 15Hãy làm việc như thể ngày cuối cùng!
Chúc tất cả chúng ta sẽ chiến thắng bản thân và chiến thắng đại dịch MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 18MUỐN KHÔNG HỐI HẬN TRONG TƯƠNG LAI, HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH TRONG QUÁ KHỨ 18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *